• Ondernemerscollectief in de industriële techniek

Algemene voorwaarden Trestec B.V.

Gevestigd aan de Molenmakershoek 3, 7328 JK te Apeldoorn. 

Algemene Voorwaarden op projectbasis
(voor projecten inclusief materialen)

 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier van materialen en arbeid, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIE VOORWAARDEN van toepassing.

Algemene Voorwaarden op regiebasis
(voor regie op uurbasis)

 

In alle gevallen waarin wij alleen arbeid leveren, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de TRESTEC voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62152084.