• Ondernemerscollectief in de industriële techniek

Veilig werken

bij en met Trestec

Wij vinden het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren voor een veilige werkplek voor al onze samenwerkingspartners, zodat ongevallen voorkomen kunnen worden.

Melding maken omtrent (on)veiligheid?

Indien u onveilige situaties en/of incidenten wilt melden, dan kan dat via mailadres vg@trestec.nl. Iedere melding krijgt opvolging, terugkoppeling aan betrokkenen en onze maximale inzet om permanente maatregelen te treffen, om herhaling te voorkomen. Veiligheid staat voorop, altijd.

De directie van Trestec B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

 

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in ons bedrijf belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, (materiële) schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Naar beste vermogen zullen wij in ons bedrijf op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

 

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

 

De directie zal zich door regelmatig overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid en a.d.h.v. de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar bijstellen.

Alle benodigde documenten voor opdrachtnemers

Vul het wachtwoord in om de documenten te downloaden.

Voor aanvang werk

Reglementen voor derden

LMRA

Alarmkaart

Functionele RI&E monteur

Functionele RI&E projectengineer

Melding ongeval

Procedure ongevallen met verzuim

Meldingsformulier voor incidenten

Toolboxmeetingen

Narijskast Smithuis

Werken zonder stress

Werken aan elektrische installaties

Werken PBM's

Lockout Tagout Tryout

Ladders en trappen

Fysieke belasting

Hoogwerker

Orde en netheid

Elektrisch gereedschap

Invloed van geluid

Veilig werken met de heftruck

Melden van ongevallen

Veiligheid in de werkplaats

Bedrijfsnoodplan

Brand en explosie

Veilig werken met een slijpmachine

Lasrook

Corona