• Ondernemerscollectief in de industriële techniek

Beter voorkomen dan repareren

Beter voorkomen dan repareren” hoort men ons vaak zeggen. Dit kan gerealiseerd worden door machines in optimale conditie te houden, tegen aanvaardbare kosten. Preventief onderhoud dient daarbij als hulpmiddel. Wij benaderen preventief onderhoud vanuit twee invalshoeken: T.A.O en G.A.O.

 

Toestands Afhankelijk Onderhoud

T.A.O. (Toestands Afhankelijk Onderhoud) houdt in dat condities van kritische onderdelen bewaakt worden door middel van inspecties en diagnoses. Ontwikkelende storingen en defecten kunnen zo tijdig worden ontdekt. Het bestellen van de nodige vervangingsonderdelen en het uitvoeren van de reparatie kan zo worden gepland.

 

Gebruiks Afhankelijk Onderhoud

G.A.O. (Gebruiks Afhankelijk Onderhoud) houdt in dat versleten onderdelen tijdig worden vervangen op gezette data en tijden. Dit is alleen mogelijk als standtijden van kritische onderdelen exact bekend is, en de invloed factoren minimaal zijn. Daarnaast dient de voorbereiding van herstel perfect georganiseerd zijn.

 

Optima forma

Het zal duidelijk zijn dat de optimale vorm in de combinatie van deze beide invalshoeken ligt. Wij zijn sterk in het ontwikkelen van praktische controlelijsten, waarmee uw monteurs goed uit de voeten kunnen. Hierdoor heeft u snel inzicht in de conditie van machineonderdelen, waardoor de vervolgstappen gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.

Wij gaan graag met u om tafel om te bespreken waar verbeterpunten liggen en hoe we dit op een vooral praktische en werkbare manier kunnen vormgeven. U zult merken dat wij een frisse kijk geven die nieuwe mogelijkheden biedt.