• Ondernemerscollectief in de industriële techniek
TR220234_F7
TR220234_F15
TR220234_F11
TR220234_F1
TR220234_F4
TR220234_F2
TR220234_F12
TR220234_F3
TR220234_F5
TR220234_F6
TR220234_F8
TR220234_F10
TR220234_F13
TR220234_F14
TR220234_F16
TR220234_F9
X-raymachine nr. 3 geleverd!

X-raymachine nr. 3 geleverd!

Vandaag was een mooie dag!! Op deze zonnige zomerdag hebben wij de derde X-raymachine afgeleverd bij Polaroid in Enschede.

In 2020 hebben we de eerste twee stuks geproduceerd, geleverd in 2021, waarvan er zelfs eentje naar Taiwan is gegaan. De andere machine doet dienst in Enschede en wordt zo veel gebruikt dat we eind vorig jaar de opdracht kregen om nog een derde machine te bouwen.

De X-raymachine wordt gebruikt in het laboratorium van Polaroid om een laagdiktemeting te kunnen uitvoeren. Het principe van de laagdiktemeting is gebaseerd op het absorberen van radioactieve straling door het Titanium Oxide, dat een onderdeel uitmaakt van de ontwikkelaar. De radioactieve straling wordt opgewekt met een Röntgenbuis. De niet geabsorbeerde straling wordt door een fluorescentieplaat omgezet in zichtbaar licht. Van deze afbeelding wordt door de hoge resolutie camera een digitale opname gemaakt, welke middels de Labview applicatie wordt omgezet in 3D weergaven middels daarvoor ontwikkelde algoritmes.

Kortom: een fantastisch staaltje techniek, speciaal vervaardigd voor Polaroid. En dat mocht dan ook wel een beetje gevierd worden!

Hebt u nou ook interesse in een machine of applicatie, speciaal voor uw product of behoefte geëengineerd, dan neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden eens te bespreken.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR220208_F1
TR220208_F2
TR220208_F3
TR220208_F4
TR220208_F5
TR220208_F6
TR220208_F7
TR220208_F8
TR220208_F8b
TR220208_F9
TR220208_F10
TR220208_F11
TR220208_F12
TR220208_F12b
TR220208_F13
TR220208_F14
TR220208_F15
TR220208_F16
TR220208_F17
TR220208_F18
TR220208_F19
TR220208_F20
TR220208_F21

Siliconiseerinstallatie dakpannen

In mooie samenwerking met zowel de klant, als onze samenwerkingspartners, hebben we onlangs weer een prachtig project opgeleverd! Ten behoeve van het “siliconiseren” van dakpannen voor de Engelse markt (impregneren met waterkerende vloeistof), ontvingen wij van onze klant de vraag of Trestec een machine hiervoor kon ontwikkelen.

Samen met Paul en Mark van PMBK hebben we een applicatie ontwikkeld, waarin pallets met dakpannen automatisch in vooraf ingestelde tijden kunnen worden ondergedompeld in deze speciale vloeistof. Om het vloeistofniveau op peil te houden, is tevens een niveaumeting geïntegreerd, met daar aan gekoppeld een automatische bij dosering van zowel water, als additief in de juiste verhouding. Een HMi op de besturingskast geeft realtime weer wat de status is van de stappen die worden doorlopen inclusief status van de sensoren.

Wat dit soort projecten nou complex maakt, is dat je begint vanaf scratch, tot eindproduct. Iedere stap brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, en met de levertijden van bepaalde materialen, heeft dit best voor de nodige kopzorgen gezorgd. Maar wat zijn we trots op het resultaat!!

De machine is, zoals het hoort, voorzien van een CE-markering, wat inhoudt dat deze “one of a kind”-machine is gebouwd in overeenstemming met de Europese Regelgeving.

Graag willen wij hierbij nadrukkelijk dank uitspreken onze samenwerkingspartners en natuurlijk onze eigen projectengineers, die stuk voor stuk een elementaire rol hebben gespeeld in het tot stand brengen van de applicatie: “TR220208_001 Siliconiseerinstallatie”

Bedankt!

@Paul de Boer: WTB engineering, @Mark Kik: Electrical Engineering, Automation en inbedrijstelling, @Bennie Schut; draai- en freeswerk, @Jeroen Velderman: las- en constructiewerk, @Jeroen ten Hove: straal- en spuitwerk, @ESV: begeleiding CE-markering, @Serjon Eijgelaar: ontwerp pictogrammen en stickers en natuurlijk onze eigen @Guus Juffer en @Marco ter Haar voor de algehele bouw en inbedrijfstelling op locatie. Tot slot willen we graag onze oprechte dank en waardering uitspreken naar @Stijn Janssen, @Arnold ten Westenend, @Pieter van Dijk & @Tom Meeuwissen voor het in ons gestelde vertrouwen.

We hopen dat de siliconiseerinstallatie jullie in staat stelt om op een veilige en productie-efficiënte wijze jullie klanten nog beter te bedienen met jullie mooie producten 👌!

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR230173_F3
TR230173_F1
TR230173_F2
TR230173_F4
TR230173_F5
TR230173_F6
TR230173_F7
TR230173_F8
Aanpassing mobiele mixer

Aanpassing mobiele mixer

In 2022 hebben wij in constructieve samenwerking met zowel onze klant, als met onze samenwerkingspartners een tweetal CE-gekeurde Mobiele Mixers ontwikkeld (TR220154_001 en _002). Deze zijn in gebruik genomen bij de dakpanfabriek waar ze voor gemaakt zijn, waarbij er vanuit de operators nog een aantal aanvullende wensen ontstonden die tijdens de ontwikkeling niet voorzien waren.

Omdat deze machines een CE-keurmerk dragen, is er tevens een bijbehorend Technisch Dossier opgesteld. Hierin zit bijvoorbeeld de risico-inventarisatie, het normenonderzoek, PL-berekeningen enz. De aanpassingen, die gewenst waren vielen niet binnen de bestaande scope en dus moest het Technisch Dossier worden herzien, en beheersmaatregelen worden toegepast voor de gewenste aanvullingen.

Door het toepassen van een dubbele tweeknopsbediening, hold to run uitgevoerd, en een transparante deksel voorzien van glijbussen, hebben we op een veilige en verantwoorde manier gehoor kunnen geven aan de feedback vanuit de werkvloer.

We zijn trots op het resultaat en hopen dat dit het werken met onze mobiele mixers hierdoor nóg fijner wordt!

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR220154_F18
TR220154_F12
TR220154_F16
TR220154_F15
TR220154_F14
Ontwikkeling en productie mobiele mixer

Ontwikkeling en productie mobiele mixer

Samen met BBTS hebben wij begin van dit jaar een Mobiele Mixer ontwikkeld, die we tevens ook in productie hebben genomen. De eerste machine hebben we geleverd in Juni, en na een aantal weken kregen we al de vraag of we nog een tweede konden maken. En dat kunnen we natuurlijk!

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR220154_F6
TR220154_F11
TR220154_F4
TR220154_F12
TR220154_F1
TR220154_F15
TR220154_F5
TR220154_F7
TR220154_F8
TR220154_F13
TR220154_F17
TR220154_F2
TR220154_F14
TR220154_F16
TR220154_F9
TR220154_F10
Verrijdbare mixer voor dakpanindustrie

Verrijdbare mixer voor dakpanindustrie

Vandaag hebben we een waanzinnig mooie machine afgeleverd bij een dakpanproducerende klant in Gelderland. We hebben een verrijdbare Mixer mogen engineeren, die middels elektrische lier een speciale vloeistofmixer kan laten zakken ten behoeve van glazuurvoorbereiding. Hierbij zijn er de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht, zoals vat- en standdetectie.

Een mooi staaltje samenwerking, want dit we hebben dit met onze Trestec Samenwerkingspartners sámen gebouwd. Dank voor de hulp met Mechanical engineering: Bart, aflassen: Jasper, CE-markeringstraject: Arwin, Electrical Engineering; Arnoud, afmonteren en inbedrijfstelling: onze Marco en Guus.
De klant is blij, en wij zijn trots op het resultaat.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR210387_F27
TR210387_F26
TR210387_F25
RVS testframe

RVS testframe

Voor een klant hebben we een RVS testframe mogen fabriceren. Dit testframe bestaat uit diverse draai- en frees onderdelen, constructiewerk en samenstelling werkzaamheden.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR220098_F14
TR220098_F13
TR220098_F12
TR220098_F11
Produceren RVS testframe

Produceren RVS testframe

Voor een klant hebben we deze week een testframe mogen produceren. Het frame is uit RVS opgebouwd en voorzien van diverse cilinders en draai- en freesdelen.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR210403_F20
TR210403_F21
TR210403_F22
TR210403_F23
TR210403_F24

Fabriceren RVS testframe

Voor een klant hebben we een RVS testframe mogen fabriceren. Dit testframe bestaat uit diverse draai- en frees onderdelen, constructiewerk en samenstelling werkzaamheden.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR210381_F5
TR210381_F3
TR210381_F4
TR210381_F10
TR210381_F9
TR210381_F6
TR210381_F8
TR210381_F7
Engineeren en productie applicatie dubbelspoeler

Engineeren en productie applicatie dubbelspoeler

In nauwe samenwerking met TKF Haaksbergen, hebben we afgelopen maand september een prachtig project opgeleverd. Een dubbelspoelmachine, die in principe continu moet kunnen ophaspelen, bleek veel problemen te hebben met het wisselen van een volle haspel naar een lege haspel. De aluminium of koperen ader, die vanaf de bovenkant vanuit de groftrek wordt aangevoerd dient dan van de ene haspel te worden overgepakt door de andere haspel. Dit gebeurt op hoge snelheid en geeft flinke problemen als dit ‘overnemen’ niet goed gaat. Een kabelvanger moet de ader grijpen en goed vastklemmen, zodat deze kan worden afgeknipt door het snijmes. Het bestaande systeem bleek niet betrouwbaar te werken en vanuit de fabrikant kreeg men niet de oplossingen aangedragen die het kon oplossen.
In 2020 zijn wij samen met Meinte begonnen met het 3D scannen van de machine. Vervolgens zijn we gestart met het engineeren van een applicatie, die de kabelvanger naar buiten drukt wanneer de ader moet worden losgelaten. Zo kan de kabelvanger niet vervuilen, met als gevolg dat klemcapaciteit niet wordt gehaald. In onbekrachtigde vorm zorgen speciaal berekende schotelveren voor een dynamische klemkracht, wat naar ons idee beter zou moeten werken dan de statische opstelling wat het was. Deze opzet is vervolgens verder uitgewerkt in samenwerking met Bart Keurhorst van BB3D, die alle details heeft uitgewerkt, berekend en de uiteindelijke maaktekeningen heeft aangeleverd. Omdat er weinig tot geen beschikbare tekeningen voorhanden waren, hebben we veel moeten inmeten, werkstoffen en hardheden van bestaande componenten laten bepalen, om uiteindelijk in week 38 te starten met de ombouw. Onze eigen projectengineers John Zweers en Guus Juffer hebben alles super gemonteerd en met gepaste trots hoorden we vanuit de klant dat – na het oplossen van de laatste kinderziektes –  ze sinds onze ombouw nauwelijks tot geen “miswissel” meer hebben gehad, de snelheid hebben kunnen verhogen en als resultaat hiervan bijna 30% meer productie hebben kunnen draaien op deze lijn. Ook ontzettend gaaf vinden we het dat ze zo blij zijn met deze ombouw, dat ze dit intern op de informatieborden hebben geprojecteerd!
Graag willen we onze samenwerkingspartners in deze graag ook even bedanken, want zonder hun hulp, hadden we dit resultaat niet kunnen behalen.

Meinte Oppedijk, Bart Keurhorst, Alfred Smienk, Bart Benes, Jan de Bruin, Hugo Beuze, Marco Zwienenberg en natuurlijk onze eigen John Zweers en Guus Juffer.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer
TR210370_F11
TR200386_F4
TR210370_F7
TR210370_F10
TR210370_F9
TR210370_F3
TR210370_F8
TR210370_F6
TR210370_F5
TR210370_F4
TR200386_F6
TR200386_F5
TR200386_F3
TR200386_F2
TR200386_F1
Engineering MD-lijn

Engineering MD-lijn

Voor een schuimfabrikant in Gelderland hebben wij een heel mooi project opgeleverd. In die fabriek staat een zg. ‘boor-freeslijn’ die met getande freeswielen sleuven uitsparen in schuimblokken (matrassen). De positie van de freeswielen, de vorm van de freeswielen en de diepte waarmee de banen worden getrokken, geven de matras specifieke kenmerken. Toen besloten werd om een nieuw type matras te gaan produceren ontvingen wij de vraag of wij de benodigde materialen konden leveren en de machine konden ombouwen. We hebben toen met een 3D scan de bestaande freeswielenconfiguratie kunnen spiegelen aan de bestaande doorsnede en zo terug gerekend naar de nieuw te maken doorsnede.

In samenwerking met Rick (Vediak) zijn de nieuwe frezen op tekening gezet. En hebben we in Duitsland nieuwe frezen laten produceren. Dit heeft zich vorig jaar afgespeeld. Dit jaar stond fase 2 op de planning en dat is het ombouwen. Er werd door de klant besloten dat het zinvoller was om een geheel nieuwe ‘wissel’-casette te maken, die integraal met de nieuwe freeswielen in een keer geplaatst kon worden. We hebben op locatie de bestaande boven- en ondercassette opgehaald en in samenwerking met Bart (BB3D) zijn deze middels reverse engineering volledig op tekening gezet.

Onze Marco en Guus zijn toen vol gas begonnen met het bestellen en voorbereiden van alle benodigde materialen, waar na de productie is gestart. Inmiddels zijn de oude en de nieuwe boven- en ondercassettes weer afgeleverd, zodat deze in de machine kunnen worden gebouwd. Al met al hebben we iets minder dan 5 weken nodig gehad om de bestaande cassettes op tekening te zetten, de nieuwe freeswielenconfiguratie in te laden incl. uitwerken tot productietekeningen, alle onderdelen te bestellen, monteren en af te stellen.

Een zeer bewerkelijke klus, die met veel precisie en geduld is gebouwd. Met dank aan al onze samenwerkingspartners in deze klus, en natuurlijk onze Guus en Marco die een mooi staaltje werk hebben afgeleverd!

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer