• Ondernemerscollectief in de industriële techniek

Aanpassing mobiele mixer

In 2022 hebben wij in constructieve samenwerking met zowel onze klant, als met onze samenwerkingspartners een tweetal CE-gekeurde Mobiele Mixers ontwikkeld (TR220154_001 en _002). Deze zijn in gebruik genomen bij de dakpanfabriek waar ze voor gemaakt zijn, waarbij er vanuit de operators nog een aantal aanvullende wensen ontstonden die tijdens de ontwikkeling niet voorzien waren.

Omdat deze machines een CE-keurmerk dragen, is er tevens een bijbehorend Technisch Dossier opgesteld. Hierin zit bijvoorbeeld de risico-inventarisatie, het normenonderzoek, PL-berekeningen enz. De aanpassingen, die gewenst waren vielen niet binnen de bestaande scope en dus moest het Technisch Dossier worden herzien, en beheersmaatregelen worden toegepast voor de gewenste aanvullingen.

Door het toepassen van een dubbele tweeknopsbediening, hold to run uitgevoerd, en een transparante deksel voorzien van glijbussen, hebben we op een veilige en verantwoorde manier gehoor kunnen geven aan de feedback vanuit de werkvloer.

We zijn trots op het resultaat en hopen dat dit het werken met onze mobiele mixers hierdoor nóg fijner wordt!

Trestec: sterk in samenwerken!