• Ondernemerscollectief in de industriële techniek

3D scan t.b.v. deformatiemetingen

Voor een omvangrijke dakpanproducent zijn wij onlangs gestart met het uitvoeren van deformatiemetingen aan een aantal gebouwen. Deze vertonen forse scheuren in de bestaande muren, wat naar alle waarschijnlijkheid het gevolg is van verzakkingen. Dit alles ten gevolge van de kleigrond en invloed van wisselende waterpeilen. Onbekend is in hoeverre dit nog steeds aan het verzakken is…

Samen met Meinte hebben we middels 3D scanning met vaste referentiepunten een nulmeting gedaan, waarbij de periodieke vervolgmetingen zullen uitwijzen of deze deformaties nog toenemen, of niet.

Trestec: sterk in samenwerken!