• Ondernemerscollectief in de industriële techniek
Trestec is VCA gecertificeerd

Trestec BV is VCA* gecertificeerd

Vol trots kunnen wij melden dat Trestec het BedrijfsVCA* certificaat heeft behaald.

VCA is een algemeen inzetbaar en certificeerbaar systeem voor veiligheid in onze branche. Met het behalen van dit certificaat toont Trestec aan dat zij voldoet aan alle veiligheidseisen van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) en dat er binnen het bedrijf bewustzijn van risico’s en veiligheid is vergroot om zo het aantal ongevallen te verminderen.

De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle processen te beschrijven, keuringssystemen in te voeren, handboeken op te stellen en medewerkers op te leiden. We hebben er een stap boven op gedaan, door te investeren in eigen testapparatuur ten behoeve van de NEN3140 arbeidsmiddelenkeuring, de NEN-EN1004 rolsteigerkeuring en NEN2484 keuring voor klimmateriaal, ladders en trappen. Hierdoor kunnen wij deze extra service ook aanbieden aan onze klanten & samenwerkingspartners, om samen veiligheid op een hoger niveau te tillen. Naast de opleiding van onze keurmeester om keuringsbevoegd deze keuringen uit te mogen voeren, zijn álle operationeel leidinggevende medewerkers binnen Trestec VCA VOL gecertificeerd en is het volledige team BHV gediplomeerd.

Wij zijn dan ook supertrots om sinds 1 juli jl. het keurmerk VCA* voor bedrijven te mogen voeren.

Trestec: sterk in (veilig) samenwerken!

Lees Meer
Vacature allround storingsmonteur

Allround storings monteur gezocht!

Wij zoeken voor een opdrachtgever in Twente een enthousiaste samenwerkingspartner/ZZP’er voor de functie Allround storingsmonteur.

De werkzaamheden vinden plaats in een 3-ploegenvenster en zijn voor een langere periode. Je komt te werken in een leuk team, waarbij samenwerking voorop staat. Aanvang van de werkzaamheden: na de bouwvak.

Ben je voor langere tijd beschikbaar? Neem dan contact op met Joris van Ginderen 06- 29085200.

Trestec: sterk in samenwerken!

(industrieel onderhoud, ZZP, monteur, storingsmonteur, zzp-er, technisch, onderhoud)

Lees Meer

80 procent van ZZP’ers geen AOV

Bronvermelding: nu.nl

Van alle zelfstandigen zonder personeel zegt 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben. 41 procent heeft helemaal geen potje waarop kan worden teruggevallen bij arbeidsongeschiktheid. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van onderzoek onder ruim vijfduizend zzp’ers.

Verzekeringen zijn voor die 80 procent van de zelfstandigen te duur en ze hebben ook geen spaargeld achter de hand voor het geval ze hun werk niet meer kunnen uitvoeren.

Vooral onder zzp’ers met lage inkomens is het aandeel ondernemers zonder noodplan groot. Bij de groep met de laagste inkomens gaf 65 procent aan geen enkele maatregel te hebben getroffen om zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. Bij de hoogste inkomens was dit een kwart.

Bijna 20 procent van zzp’ers heeft arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zzp’ers zijn, anders dan werknemers, niet verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Uit de recentste cijfers van het CBS blijkt dat net geen 20 procent van de zelfstandigen zo’n verzekering heeft.

Een grotere groep, namelijk een derde van de ondernemers, zegt spaargeld of beleggingen achter de hand te houden. Daarnaast denkt een tiende van de zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid terug te kunnen vallen op de waarde van hun woning.

Minder vaak genoemde noodvoorzieningen zijn de waarde van het eigen bedrijf of een broodfonds, oftewel een groep ondernemers die onderling afspreken elkaar te steunen bij ziekte.

Dat een aanzienlijk deel van de zzp’ers niets heeft om op terug te vallen bij arbeidsongeschiktheid, baart zowel de overheid als vakbonden zorgen. In het akkoord over een nieuw pensioenstelsel is daarom afgesproken dat het ook voor zelfstandige ondernemers verplicht wordt zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

VCP: ‘Ongelijk speelveld zzp’ers en werknemers onwenselijk’

Vakbond Vakcentrale voor Professionals (VCP) zegt in een reactie dat het goed is dat er “eindelijk” een verplichting komt. “Met een verplichting kunnen vanwege schaalgrootte en collectiviteit, de kosten voor een dergelijke verzekering betaalbaar worden voor alle inkomenscategorieën.”

Het ongelijke speelveld tussen zzp’ers en werknemers is volgens de bond “onwenselijk” en zorgt voor concurrentie tussen deze groepen.

Door een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het ongelijke speelveld verkleind, maar ook fiscale aftrekmogelijkheden van zzp’ers en het niet verplicht opbouwen van pensioen dragen bij aan ongelijkheid.

https://www.nu.nl/economie/5960240/80-procent-van-zzpers-heeft-geen-arbeidsongeschiktheidsverzekering.html?redirect=1

 

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer

ZZP-wet kan nog wel 10 jaar duren

Bronvermelding: nu.nl

Het valt niet mee om de arbeidswet uit 1907 zo te hervormen dat die naadloos aansluit bij de arbeidsmarkt van deze tijd. Er komt een minimumtarief voor zzp’ers en een opdrachtgeversverklaring moet meer zekerheid bieden, maar een “fundamentele herijking van het arbeidsrecht” duurt dan ook eerder tien dan twee jaar, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

In het kort:

  • Zzp’ers krijgen minimum uurloon van 16 euro
  • Bovenkant van de arbeidsmarkt krijgt makkelijker zekerheid vooraf
  • Middengroep gaat werken met automatische toets om arbeidsrelatie te bepalen

Koolmees en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) presenteerden maandag nieuwe plannen die zelfstandigen (zzp’ers) de ruimte moet bieden te ondernemen en tegelijkertijd schijnzelfstandigheid moet tegengaan.

Dat is al jaren het mantra van verschillende kabinetten en ook deze klus zal bij een volgende formatie weer voorbij komen, erkent Koolmees.

Dit kabinet had al een raamwerk van regels opgetuigd voor zzp’ers. In het kort zijn er drie groepen: aan de onderkant van de arbeidsmarkt, aan de bovenkant en de groep daar tussenin. Koolmees en Snel bouwen nu op dat principe verder. Een overzicht van hun plannen:

1. Onderkant: Minimaal 16 euro per uur

Per 2021 komt er een minimumtarief voor van 16 euro per uur. Het eerdere kabinetsplan om werkgevers verplicht zzp’ers in vaste dienst te nemen bij een bepaald uurtarief, is definitief van de baan omdat dat in strijd was met Europese regels.

De bodem van 16 euro per uur is vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren. Het is opvallend dat het kabinet er rekening mee houdt dat zzp’ers een derde van hun tijd kwijt zijn aan overige werkzaamheden zoals administratie en acquisitie. Als je drie uur werkt, verdien je dus minimaal 32 euro.

Het kabinet wil voorkomen dat zzp’ers voor een te laag tarief worden ingehuurd en daarmee in armoede terechtkomen. Die vrees lijkt terecht, want in 2017 had 8,6 procent van de zzp’ers een inkomen onder het bijstandsniveau. Bijna vijf keer zo groot als werknemers met een vast contract (1,6 procent).

Omdat zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaak een slechte onderhandelingspositie hebben, wordt de verantwoordelijkheid om het juiste uurloon te betalen bij de opdrachtgever gelegd. De Inspectie SZW gaat erop toezien of het minimumtarief in de praktijk wordt betaald.

Er zijn ook risico’s, schrijft het kabinet. Door een ondergrens aan het uurloon te stellen, kan het kabinet voorkomen dat zzp’ers minder opdrachten krijgen. Het tarief kan ook als norm worden gezien waardoor ondernemers die nu nog meer dan 16 euro per uur verdienen straks minder krijgen.

Hoe zit het met de maaltijdbezorgers?

Opdrachtnemers die betaald krijgen per bestelling, zoals maaltijdbezorgers, krijgen op basis van het gemiddeld aantal bezorgingen minimaal 16 euro per uur. Het kabinet wil dat zzp’ers daarvoor informatie gaan aanleveren.

Het gaat bijvoorbeeld over de kosten en het geschatte aantal uren. Op basis daarvan kan het uurloon worden berekend. “In de praktijk zal dit dus betekenen dat de offerte een belangrijk instrument wordt om te bepalen of aan het minimumtarief is voldaan”, schrijven Koolmees en Snel.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen zakelijke en een particuliere opdrachtgevers. Zakelijke opdrachtgevers, zoals een pakketbezorgingsbedrijf, krijgen hogere eisen en meer verantwoordelijkheid omdat de zzp’ers een slechtere onderhandelingspositie hebben.

Als achteraf blijkt dat het uurloon lager is dan 16 euro, moet de opdrachtgever het verschil daarom bijbetalen.

Voor particuliere opdrachtgevers, zoals iemand die een zzp’er inhuurt voor klussen in en om het huis, gelden mildere regels. Als er vooraf een verkeerde inschatting wordt gemaakt door de zzp’er, dan hoeft de opdrachtgever achteraf niet bij te betalen.

2. Bovenkant: Zekerheid vanaf 75 euro per uur

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt wil het kabinet zzp’ers en opdrachtgevers meer zekerheid vooraf bieden. Deze groep zelfstandigen verdienen goed en kunnen prima zelf onderhandelen met de werkgevers.

In het regeerakkoord was daarom al afgesproken dat voor zzp’ers die minimaal 75 euro per uur verdienen, geen loonheffingen en de werknemersverzekeringen betaald hoeft te worden. Ook als achteraf blijkt dat er toch sprake is van een dienstverband. Nu wordt deze vrijwaring uitgebreid naar pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden zoals loondoorbetaling bij ziekte.

De afspraak tussen opdrachtgevers en deze groep zzp’ers wordt vastgelegd in een zelfstandigenverklaring. In deze verklaring, die per opdracht maximaal een jaar geldig is, bevestigen beide partijen nadrukkelijk dat er geen sprake is van een vast dienstverband, met alle verplichtingen van dien.

De zzp’er moet vooraf en achteraf laten zien dat de opdracht minimaal 75 euro per uur oplevert. Als achteraf blijkt dat beide partijen niet aan de voorwaarden voldoen, is de zelfstandigenverklaring ongeldig. De werkgever moet dan alsnog loonheffingen en premies betalen.

3. Middengroep: Opdrachtgeversverklaring via webmodule

Dan is er nog de groep zelfstandigen tussen de onderkant en de bovenkant van de arbeidsmarkt in. Voor deze groep is het van oudsher heel ingewikkeld te definiëren wanneer zij zzp’er zijn en wanneer werknemer. Het vorige kabinet worstelde al met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), waarbij het volledige risico bij de zzp’er lag.

De opvolger van de VAR, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), bood evenmin duidelijkheid hoe opdrachtgever en opdrachtnemer zich tot elkaar verhouden en wordt daarom niet gehandhaafd tot 1 januari 2021.

Koolmees en Snel doen nu een nieuwe poging. Er komt een opdrachtgeversverklaring die werkgevers kunnen krijgen wanneer zij via een webmodule een aantal vragen beantwoorden. Deze webmodule, die nog niet af is, bestaat uit een database van wetgeving en rechterlijke uitspraken op het gebied van arbeidsrecht. Het is een soort automatische toets van wat de arbeidsrelatie is.

Als na alle ingevulde antwoorden blijkt dat er geen sprake is van een vast dienstverband, dan krijgt de werkgever een opdrachtgeversverklaring. Werkgevers weten dan bijna zeker dat zij geen premies en verzekeringen hoeven af te dragen.

Bijna zeker, want de ingevulde antwoorden moeten wel kloppen en overeenkomen met de uiteindelijke werkzaamheden. Werkgevers zijn niet verplicht om de webmodule te gebruiken. Er worden op dit moment nog testen uitgevoerd, het kabinet verwacht hier na de zomer meer duidelijkheid over te geven.

https://www.nu.nl/politiek/5951157/minister-koolmees-uitwerking-nieuwe-zzp-wet-kan-nog-wel-tien-jaar-duren.html

 

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer

Acceptatieplicht zzp-verzekering

Bronvermelding: nu.nl

Als er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandigen, zoals in het pensioenakkoord is afgesproken, moeten de verzekeraars wel verplicht iedere zzp’er accepteren, vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

“Een acceptatieplicht zzp-verzekering ligt voor de hand”, zei Koolmees woensdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat over het pensioenakkoord.

Met name D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vroeg aandacht voor deze plicht. Hij vreest dat zelfstandigen met een ‘vlekje’ straks worden uitgesloten van een verzekering of te maken krijgen met een hogere premie als zij al kampen met een arbeidsbeperking. Koolmees kon die zorgen alleen maar erkennen.

Er zijn wel uitzonderingssituaties te bedenken. Bijvoorbeeld voor zzp’ers die ook een vaste baan hebben; zij hoeven zich dan niet verplicht te verzekeren, vindt Koolmees.

Maar de bewindsman wilde zich verder niet al te veel in de kaarten laten kijken, want hij wacht op een advies van werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties op dit punt. Die partijen moeten in het begin van 2020 met een uitvoerbaar plan komen.

Een verplichte zzp-verzekering moet voorkomen dat er concurrentie ontstaat tussen deze groep opdrachtnemers en werknemers in vaste dienst. Daarbij moeten de kosten en risico’s die bestaan bij onverzekerden worden afgewenteld op de samenleving.

Voldoende steun was al duidelijk voor debat

Voor aanvang van het debat had Koolmees zich al verzekerd van de steun van GroenLinks en de PvdA. De partijen zijn nodig om het akkoord ook door de Eerste Kamer te loodsen, waar de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid heeft.

Tijdens het debat lieten PVV, SP, 50PLUS en FVD zich niet overtuigen. De oppositiepartijen missen onder meer harde garanties dat de pensioenen in een nieuw stelsel niet of minder snel worden gekort.

Na de hervorming hoeven de fondsen minder hoge buffers aan te houden, waardoor het behaalde rendement eerder naar de pensioenen kan vloeien, in plaats van naar die buffers. Het tegenovergestelde kan echter ook het geval zijn, als de beleggingen tegenvallen en pensioenen moeten worden gekort.

Rekenrente belangrijk twistpunt

Een belangrijk twistpunt was de zogenoemde rekenrente, het percentage waarmee fondsen hun vermogen moeten waarderen. Veel partijen vonden die al te laag – de daadwerkelijk behaalde rendementen van pensioenfondsen liggen namelijk vaak veel hoger – maar een speciale commissie adviseerde onlangs die nog verder te verlagen.

Daarmee wordt de kans dat pensioenfondsen kunnen meegroeien met het prijspeilniveau (indexeren) nog verder verkleind.

Koolmees heeft al laten weten dat hij het advies voor een lagere rekenrente, die vanaf 2021 ingaat, overneemt.

De bewindsman gaf toe dat dit nadelige gevolgen heeft voor de financiële positie van pensioenfondsen, maar zette dat ook in perspectief. “De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China heeft een groter effect.”

Bovendien zijn er altijd nog manieren om gepensioneerden financieel te compenseren als zij te veel in koopkracht worden geraakt.

Alle afspraken uit het pensioenakkoord moeten sowieso nog worden uitgewerkt. Daarvoor is een stuurgroep van werknemers, werkgevers en kabinet in het leven geroepen. Samen met deskundigen buigen deze partijen zich de komende tijd over de plannen.

https://www.nu.nl/politiek/5944467/koolmees-acceptatieplicht-zzp-verzekering-ligt-voor-de-hand.html

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer

Trestec taart als blijk van waardering

Trestec is in december 2014 opgericht. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest. We zijn in valkuilen gevallen en hebben successen gekend. Al met al hebben we een fantastische groei doorgemaakt.

In 2014 zijn we begonnen met enkel een bureau, een laptop en de wifi van McDonalds. Inmiddels is Trestec uitgegroeid tot een volwaardig totaal partner met een interne organisatie van 8 medewerkers en 480 samenwerkingspartners.

Het komende jaar gaan wij nog verder professionaliseren door het behalen van het Bedrijfscertificaat VCA en het kwaliteitscertificaat ISO9001. Als blijk van waardering voor iedereen die dit hebben mogelijk gemaakt, zowel klanten als samenwerkingspartners, zullen wij de komende periode iedereen bezoeken met wat lekkers voor bij de koffie!

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer

ZZP’ers voelen niets voor verplichte AOV

Bronvermelding: nu.nl

Als het principeakkoord over de pensioenen wordt goedgekeurd, dan worden zelfstandigen verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Belangenverenigingen voelen niets voor een verplichte aov, omdat die te duur zou zijn.

Zo’n 80 procent van de zelfstandigen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Het is ook niet goedkoop: een gemiddelde zzp’er betaalt gemiddeld zo’n 3.000 euro bruto per jaar om zichzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid; zo’n 250 euro per maand.

“Wij weten dat een verplichte aov voor zzp’ers onuitvoerbaar is, onacceptabel en velen richting de voedselbank zal sturen”, schrijft belangenvereniging ZZP Nederland op Twitter.

Belangenvereniging PZO wijst met de vinger naar PvdA en GroenLinks en zet vraagtekens bij het voorstel: “Voor de insiders is duidelijk dat er een handel gedreven is waarbij inhoudelijke diepgang en realiteitszin niet altijd de meest bepalende kenmerken zijn.”

Eerder dit jaar deed ZZP Nederland bij de achterban nog onderzoek naar een verplichte aov. Ruim 80 procent van de respondenten zei tegen zo’n verplichting te zijn.

Zzp’ers zien meer in minimale basisvoorziening

Zowel PZO als ZZP Nederland ziet meer in een minimale voorziening voor alle werkenden, waar alle werkenden aan meebetalen. “Dat is wat anders dan een verplichte aov. Doordat alle werkenden eraan meebetalen, kan de premie blijvend laag en betaalbaar blijven”, aldus ZZP Nederland.

Details over de verplichte aov zijn er nog niet. Het kabinet heeft zzp-belangenorganisaties gevraagd om voor de zomer van 2020 met concrete voorstellen te komen, aldus ZZP Nederland.

https://www.nu.nl/economie/5923953/zzpers-voelen-weinig-voor-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering.html

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer

Noeste arbeid in de werkplaats van Trestec

Ook vlak voor het weekend wordt nog hard gewerkt in de werkplaats van Trestec. Goed bezig, mannen!

En namens het gehele team van Trestec een fijn weekend gewenst.

Trestec: sterk in samenwerken!

Lees Meer

ZZP’ers gezocht voor verschillende projecten!

Wegens toename in onze projecten bij diverse klanten, zijn wij op zoek naar betrouwbare en kundige ondersteuning.

Onze huidige behoefte omvat ZZP’ers met een specialisme op gebied van mechanische en/of elektrotechnische techniek, las- en constructietechniek.

Is jouw agenda nog niet maximaal gevuld en is een samenwerkingspartner een aanvulling op jouw netwerk, neem dan contact met ons op!!

Lees Meer
VERNIEUWEN BESTURING SPUITGIETCARROUSEL

Vernieuwen besturing spuitgietcarrousel

Sinds deze week is de knipschaar in de bekabeling gegaan en zijn de oude besturingskasten met S5 PLC’s definitief verwijderd.

De drie resterende nieuwe panelen zijn geplaatst en er wordt volle bak gewerkt aan het aansluiten van de reeds voorbereidde kabeltracés, zodat we hopelijk snel kunnen kan starten met de I/O testen.

We lopen nog steeds voor op schema, mede dankzij de uitgebreide voorbereiding en een fantastisch team op locatie. Mooi werk, heren!

Trestec: sterk in samenwerken

Trestec referentie: TR190168

Lees Meer